mijn kind Eerste Communie laten doen

Wat is het?
In elke katholieke gemeenschap vormt de eucharistieviering het hart van het geloofsleven. De Heer Jezus geeft zichzelf aan zijn mensen, onder de gedaante van brood, om hen zo dichter bij elkaar en bij God te brengen. De eerste keer dat een kind daaraan mag deelnemen, is altijd een groot feest: de Eerste Heilige Communie. De communicantjes ontvangen voor het eerst de hostie en mogen zo deel krijgen aan het Lichaam van Christus.

Klik hier voor een filmpje met uitleg van de Eucharistie.

Voor wie is het?
Iedereen van zeven jaar en ouder kan zich aanmelden voor de Eerste Heilige Communie. Je moet dan wel gedoopt zijn en lid van de katholieke kerk. De meeste kinderen doen hun Eerste Heilige Communie wanneer ze in groep 4 zitten. In Bunnik, Odijk, Werkhoven, ít Goy, Schalkwijk, Cothen en Wijk bij Duurstede is er om het jaar een Eerste Communieviering voor kinderen uit groep 4 en 5. Is uw kind nog niet gedoopt? Geef dat dan tijdig aan, dan is er begin januari de mogelijkheid om uw zoon of dochter te laten dopen.

Wat gebeurt er?
Zowel de kinderen als hun ouders worden op het belangrijke moment van de Eerste Heilige Communie voorbereid. Die voorbereiding is nodig om de eucharistieviering bewust en goed mee te kunnen maken.

Voor de ouders zijn er ouderavonden. Hierop krijgt u alle noodzakelijke praktische informatie. Ook zal er gewerkt worden aan inhoudelijke verdieping. Zo kan het feest van uw kind ook voor uzelf een stap in het geloof betekenen.

De voorbereiding van de kinderen verschilt per geloofsgemeenschap
In Schalkwijk, 't Goy en in Cothen vindt de voorbereiding plaats op school. In Bunnik, Odijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede vindt de voorbereiding plaats op het plaatselijke parochiecentrum. In Houten verzorgen de diverse katholieke basisscholen de voorbereiding van hun eigen leerlingen. Kinderen die niet op een katholieke basisschool zitten, worden op zondagochtend tijdens de vieringen op het parochiecentrum voorbereid. De exacte data van de acht zondagochtenden worden na december bekend gemaakt. De bijeenkomsten hebben geen vrijblijvend karakter, dus houdt u er vooraf rekening mee dat uw kind wellicht een aantal keren sport of een andere activiteit op zondagochtend moet missen.

Waar en wanneer zijn de Eerste Communievieringen in 2018?
In Houten: zondag 10 juni, om 10.00 uur en 12.30 uur.
In Odijk: zondag 10 juni om 15.00 uur.
In Wijk bij Duurstede: zondag 3 juni om 10.00 uur.
In Schalkwijk: zondag 8 april om 9.30 uur.
In de gemeenschappen Bunnik, 't Goy, Cothen en Werkhoven is er in 2019 weer een mogelijkheid om uw zoon of dochter Eerste Communie te laten doen.

Aanmelden
Vanaf september 2017 kunt u zich op deze website aanmelden voor de Eerste Communie via een formulier. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons secretariaat, info@pj23.nl

Klik hier voor het formulier.