Doe een gift!

Het rekeningnummer van de parochie is:
NL28 RABO 0155 6146 14
Ten name van: R.K. Parochie paus Johannes XXIII

Fiscale aftrekbaarheid giften verruimd

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Sinds 1 januari 2014 zijn de regels voor fiscale aftrekbaarheid van giften verruimd! Giften zijn normaliter alleen aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting boven een bepaalde drempel. Deze drempel geldt niet voor een periodieke gift: een periodieke gift is dus wel volledig aftrekbaar.

Een periodieke gift moet zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de gever en de parochie. U hoeft hiervoor dus niet meer naar de notaris. Dit kan dus nu eenvoudig en kosteloos geregeld worden.

Wanneer u wilt meedoen aan Actie Kerkbalans via een periodieke gift kunt u contact opnemen met de penningmeester.