mijn kind laten dopen

Wat is het?
Door het doopsel wordt iemand opgenomen in de gemeenschap van Christus. Het is de eerste stap van een nieuw leven: een leven als kind van God.
Klik hier voor een filmpje met uitleg van de doop.

Voor wie is het?
Voor iedereen die door het doopsel opgenomen wil worden in de katholieke kerk. De uitleg die u hier vindt, geldt voor het dopen van kinderen. Indien u als volwassene gedoopt wilt worden, kijk dan bij 'Katholiek worden?'.

Wat gebeurt er?
Uw kind kan in alle acht kerken van onze parochie worden gedoopt. In zeven van de acht kerken gebeurt dat tijdens de zondagse viering van de eucharistie, op zondagochtend of zaterdagavond. In Houten vindt één keer per maand een aparte doopviering plaats op zondagmiddag. De ouders worden op het doopsel voorbereid op één avond. Op deze avond wordt de doopliturgie en de geloofsbeleving besproken.

Kiezen van een datum
U kunt zelf kiezen welke van de aangeboden data u het beste uitkomt. Op het inschrijfformulier geeft u aan welke voorbereidingsavond en welke doopdatum uw voorkeur hebben. Wij nemen dan contact met u op om de data te bevestigen. Houdt u er rekening mee om tussen voorbereidingsavond en de dag van het doopsel minstens twee weken tijd te laten? Op die manier kunnen we alles rond het doopsel op een goede manier voor u regelen. Laat u uw kind dopen in Houten? Dan kiest u de voorbereidingsdatum in dezelfde maand als de doopdatum. Op deze manier maakt u kennis met de eventuele andere doopouders.

Aanmelden
Wilt u uw kind laten dopen? Vul dan het doopformulier in (zie onder). Overige informatie kunt u opvragen via doopsel@pj23.nl.

Doopformulier
Klik hier voor het invullen van het doopformulier.

Liturgie
Klik hier voor de doopliturgie voor de gezamenlijke doopviering in Houten.
Klik hier voor de doopliturgie tijdens een weekendviering in de parochie paus Johannes XXIII.